Share |
Зянсү Их Сургууль

Нанжин хот

1. Товч танилцуулга:

Зянсү Их Сургууль нь Яангжэ мөрний зүүн эрэгт үзэсгэлэнт байгаль дунд оршдог. Олон улсын нэр хүнд бүхий олон арван багш мэргэжилтнүүдийг урьж ажиллуулдаг. 1600 чадварлаг багш, 800 профессортой ба тэдний 70 хувь нь магистр болон докторын зэрэгтэй. 2475 багшлах бүрэлдэхүүн, 33,000 оюутантай ба үүнээс 1000 нь гадаад оюутан. Бакалаврын 88, магистрын 170, докторын 42 мэргэжлийн хөтөлбөр санал болгодог. АНУ, Их Британи, Франц, Герман болон Орос зэрэг улсуудтай хамтран ажилладаг. Олон улсын нэр хүнд бүхий олон арван багш мэргэжилтнүүдийг урьж ажиллуулдаг. Инженер, шинжлэх ухаан, урлаг, эдийн засаг, менежментийн чиглэлэлээр сургалтаа явуулдаг.

2. Мэргэжил:

Бакалаврын зэрэг /4 жил/:

• Материалын хэлбэр ба хяналтын инженер
• Нийлмэл материалын инженер
• Полимер материалын инженер
• Металл материалын инженер
• Органик бус металлын материалын инженер
• Металлургийн инженер
• Даатгал
• Санхүүгийн менежмент
• Санхүүжилт
• Олон улсын эдийн засаг ба худалдаа
• Эрчим хүчний эдийн засаг
• Статистик
• Цахилгаан инженерчлэл ба автоматжуулалт
• Цахим мэдээллийн инженер
• Электрон мэдээллийн шинжлэх ухаан, технологи
• Хөдөө аж ахуйн цахилгаан
• Биоанагаахын инженер
• Автоматжуулалт
• Цахим худалдаа
• Бизнесийн удирдлага
• Аж үйлдвэрийн инженер
• Олон нийттэй харилцах менежмент
• Хүний нөөцийн менежмент
• Маркетинг
• Логистикийн удирдлага
• Мэдээллийн менежмент ба мэдээллийн систем
• Хими
• Химийн инженер ба технологи
• Хэрэглээний хими
• Аюулгүй байдлын инженер
• Байгаль орчны тоног төхөөрөмжийн инженер
• Байгаль орчны инженер
• Баглаа боодлын инженер
• Оптик мэдээллийн шинжлэх ухаан ба технологи
• Механик цахилгаан инженерчлэл
• Механик дизайн ба үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
• Хөдөө аж ахуйн механикжуулалт ба автоматжуулалт
• Компьютерийн шинжлэх ухаан ба технологи
• Програм хангамжийн инженерчлэл
• Харилцаа холбооны инженер
• Сүлжээний инженерчлэл
• Интернет зүйлийн инженерчлэл

• Мэдээллийн аюулгүй байдал
• Боловсролын технологи
• Боловсрол
• Математик ба хэрэглээний математик
• Физик
• Мэдээлэл ба тооцооллын шинжлэх ухаан
• Түүх
• Үзэл суртал ба улс төрийн боловсрол
• Барилгын орчин ба тоног төхөөрөмжийн инженер
• Эрчим хүчний инженер
• Шинэ эрчим хүчний шинжлэх ухаан ба инженерчлэл
• Тээврийн хэрэгслийн инженер
• Замын инженер
• Тээвэрлэлт
• Дулааны эрчим хүчний инженер
• Био-инженер
• Биотехнологи
• Хүнсний шинжлэх ухаан, инженерчлэл
• Хүнсний чанар, аюулгүй байдал
• Инженерийн менежмент
• Инженерийн механик
• Иргэний инженер
• Япон хэл
• Англи хэл
• Хууль
• Хятад хэл уран зохиол
• Эмийн бэлтгэл
• Эмийн шинжлэх ухаан
• Эмийн инженер
• Сувилахуй
• Клиникийн анагаах ухаан
• Эрүүл ахуйн үзлэг
• Лабораторийн анагаах ухаан
• Эмнэлгийн зураглал
• Бүтээгдэхүүний дизайн
• Уран баримал
• Аж үйлдвэрийн зураг төсөл
• Олон нийтийн урлаг
• Байгаль орчны зураг төсөл
• Дүрслэх урлаг
• Дижитал медиа урлаг

Магистрын зэрэг /2-3 жил/:

• Үндэсний эдийн засаг
• Бүс нутгийн эдийн засаг
• Төрийн санхүү
• Санхүү (даатгал)
• Аж үйлдвэрийн эдийн засаг
• Олон улсын худалдаа
• Хөдөлмөрийн эдийн засаг
• Статистик
• Тоон эдийн засаг
• Марксизмын үндсэн зарчмууд
• Марксизмын түүхийн судалгаа
• Марксизмын сахилга батыг судлах судалгаа
• Марксизмын гадаад улс орнуудын судалгаа
• Үзэл суртал ба улс төрийн боловсрол
• Боловсролын зарчим
• Боловсролын түүх
• Харьцуулсан боловсрол
• Сургуулийн өмнөх боловсрол
• Насанд хүрэгчдийн боловсрол
• Мэргэжлийн ба техникийн боловсрол
• Тусгай боловсрол
• Боловсролын технологи
• Хэл шинжлэл ба хэрэглээний хэл шинжлэл
• Гадаад хэлнүүд
• Үндсэн математик
• Тооцоолох математик
• Магадлалын болон математик статистик
• Хэрэглээний математик
• Үйл ажиллагааны судалгаа, категориет
• Органик бус хими
• Аналитик хими
• Органик хими
• Физик хими
• Полимерын хими ба физик
• Ботаник
• Амьтан судлал
• Физиологи
• Гидробиологи
• Микробиологи
• Генетик
• Хөгжлийн биологи
• Эсийн биологи
• Биохими ба молекулын биологи
• Биофизик
• Экологи
• Экологи
• Статистик
• Ерөнхий ба үндсэн механизм
• Хатуу механик
• Шингэний механик
• Инженерийн механик
• Механик үйлдвэрлэл ба автоматжуулалт
• Мехатроникийн инженерчлэл
• Механик дизайн ба онол
• Тээврийн хэрэгслийн инженер
• Оптик инженерчлэл
• Нарийн багаж ба машин
• Математикийн физик, хими
• Материал боловсруулах инженер
• Төмөрлөгийн металлурги
• Өнгөт металлургийн үйлдвэрлэл
• Дулааны эрчим хүчний инженер
• Цахилгаан машин ба инженер
• Шингэний машин ба инженер
• Хөргөх ба криогенийн инженер
• Химийн боловсруулалтын тоног төхөөрөмж
• Ногоон эрчим хүч ба байгаль орчныг хамгаалах
• Цахилгаан машин ба цахилгаан аппарат
• Эрчим хүчний систем ба түүний автоматжуулалт
• Өндөр хүчдэл ба тусгаарлагчийн технологи
• Цахилгаан электроник ба цахилгаан хангамж
• Цахилгаан инженерийн онол, шинэ технологи
• Физикийн электроник
• Микроэлектроник ба хатуу төрийн электроник
• Цахилгаан соронзон болон микроскопын технологи
• Харилцаа холбоо ба мэдээллийн систем
• Хяналтын онол ба хяналтын инженер
• Илрүүлэх технологи ба автомат төхөөрөмж
• Системийн инженерчлэл
• Компьютерийн системийн зохион байгуулалт
• Компьютерийн програм хангамж ба онол
• Компьютерийн хэрэглээний технологи
• Бүтцийн инженер
• Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ба бууруулах инженер
• Гидравлик ба усан цахилгаан станцын инженер
• Химийн инженер
• Химийн технологи
• Биохимийн инженер
• Хэрэглээний хими
• Хурдны зам ба төмөр замын инженер
• Замын хөдөлгөөний мэдээллийн инженер ба хяналт
• Тээврийн төлөвлөлт ба менежмент
• Тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл инженерчлэл
• Хөдөө аж ахуйн механикийн инженер
• Хөдөө аж ахуйн ус хөрс судлал
• Хөдөө аж ахуйн биологийн хүрээлэн
• Эрчим хүчний инженер
• Хөдөө аж ахуйн цахилгаанжуулалт ба автоматжуулалт
• Биологийн механик ба цахилгааны инженер
• Байгаль орчны шинжлэх ухаан
• Байгаль орчны инженер
• Био-анагаахын инженер
• Хүнсний шинжлэх ухаан
• Боловсруулалт ба хадгалалт
• Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн
• Усан орчны бүтээгдэхүүнийг боловсруулах ба хадгалах
• Хоол хүнс тэжээл, аюулгүй байдал
• Програм хангамжийн инженерчлэл
• Аюулгүй ажиллагааны шинжлэх ухаан, инженерчлэл
• Хүний анатоми, гистологи, эмбриологи
• Эмгэг төрүүлэгч организмууд
• Патологи ба эмгэг судлал
• Шүүх эмнэлэг
• Цацрагийн анагаах ухаан
• Дотор
• Хүүхэд
• Мэдрэл судлал
• Арьс судлал
• Зураг болон цөмийн анагаах ухаан
• Клиникийн лабораторийн оношлогоо
• Сувилахуй
• Мэс засал
• Эх барих, эмэгтэйчүүд
• Чих хамар хоолойн эм
• Нөхөн сэргээх эмчилгээ ба биеийн эмчилгээ
• Спортын анагаах ухаан
• Анестезиологи
• Эрчимт эмчилгээ
• Эмийн хими
• Эмийн эмчилгээ
• Эм зүйч
• Эмийн шинжилгээ
• Микробиал ба биохимийн эм зүй
• Хятадын эм судлалын шинжлэх ухаан
• Удирдлагийн шинжлэх ухаан ба инженер
• Инновацийн менежмент ба хөгжил
• Эдийн засгийн системийн шинжилгээ ба удирдлага
• Компанийн удирдлага
• Аялал жуулчлалын менежмент
• Технологийн эдийн засаг ба менежмент
• Захиргааны удирдлага
• Нийгмийн анагаах ухаан ба эрүүл мэндийн менежмент
• Боловсролын эдийн засаг ба менежмент
• Нийгмийн даатгал
• Газрын нөөцийн менежмент
• Номын сангийн шинжлэх ухаан
• Мэдээллийн шинжлэх ухаан
• Архивын шинжлэх ухаан
• Нарийн урлаг
• Уран зураг, дизайн

 

Докторын зэрэг /3 жил/:

• Хатуу механик
• Механик үйлдвэрлэл ба автоматжуулалт
• Мехатроникийн инженерчлэл
• Механик дизайн ба онол
• Тээврийн хэрэгслийн инженер
• Материал физик ба хими
• Материалын боловсруулалтын инженер
• Инженер термоплог
• Дулааны цахилгаан инженер
• Цахилгаан машин ба инженер
• Шингэний машин ба инженер
• Хөргөлт ба криоген
• Инженер
• Химийн үйл явцын тоног төхөөрөмж
• Ногоон эрчим хүч ба байгаль орчныг хамгаалах
• Цахилгаан электроник ба эрчим хүчний хөтчүүд
• Хяналтын онол ба хяналтын инженер
• Илрүүлэх технологи ба автомат төхөөрөмж
• Системийн инженерчлэл
• Ухаалаг систем
• Компьютерийн хэрэглээний технологи
• Хурдны зам ба төмөр замын инженер
• Замын хөдөлгөөний мэдээллийн инженер ба хяналт
• Тээврийн төлөвлөлт ба менежмент
• Тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл инженерчлэл
• Хөдөө аж ахуйн механикийн инженер
• Хөдөө аж ахуйн ус хөрс судлал
• Эрчим хүчний инженер
• Хөдөө аж ахуйн цахилгаанжуулалт ба автоматжуулалт
• Биологийн механик ба цахилгааны инженер
• Байгаль орчны шинжлэх ухаан
• Байгаль орчны инженер
• Хүнсний шинжлэх ухаан
• Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний боловсруулалт, хадгалалт
• Усны боловсруулалт ба хадгалалт
• Хоол хүнс тэжээл, аюулгүй байдал
• Клиникийн лабораторийн оношлогоо
• Удирдлагын шинжлэх ухаан ба инженер
• Инновацийн менежмент ба хөгжил
• Эдийн засгийн системийн шинжилгээ ба удирдлага

3. Төлбөр хураамж:

Бүртгэлийн хураамж: 200¥

Бакалавр:

Урлаг: 16000¥/жил
Шинжлэх ухаан, Инженер: 20000¥/жил
Эмчилгээ: 22000¥/жил

Магистр:

Урлаг: 20000¥/жил
Шинжлэх ухаан, Инженер: 24000¥/жил
Эмчилгээ: 30000¥/жил

Хятад хэлний урт хугацааны сургалт: 8,000¥/семестр 

Хятад хэлний богино хугацааны сургалт: 3,000¥/сар, 5000¥/2 сар, 6,000¥/3 сар

4. Дотуур байр:

Байр: 20-30¥ /өдөрт/

5. Онлайн бүртгэл:

Онлайн бүртгэл: http://www.educhina.mn/print/universityanket.php линк дээр дарж бүртгүүлнэ үү.

6. Бүрдүүлэх материал:

Tа энэ сургуульд суралцахыг хүсвэл доорхи материалуудыг бүрдүүлээрэй.

1. “ Хятадын боловсрол"-ын төвийн БНХАУ-д суралцах анкет

/ вэбсайтны файлын сангаас татаж авах болон нүүр хуудасны их дээд сургууль хэсгээс суралцах дээр даран онлайнаар бөглөх /

2. ЕБС-ын гэрчилгээ эсвэл Их, дээд сургуулийн диплом. Хэрэв төгсөх ангийн сурагч бол эхний семестрийн сурлагын дүн болон сургуулийн тодорхойлолт

/ Хятад эсвэл Англи хэл дээр орчуулаад нотариатаар баталгаажуулсан байх /

3. Эрүүл мэндийн маягт / вэб сайтны файлын сангаас татаж авах /

4. Авч байсан шагнал урамшуулал / хятад эсвэл англи хэл дээр орчуулах /

5. Гадаад паспортын хуулбар

6. 4 хувь цээж зураг

7. Шууд мэргэжлийн ангид орох бол Хятад хэлний HSK - шалгалтын батламж. Хэрэв мэргэжлийн хичээлээ англи хэл дээр авах бол Toefl – шалтгалтын батламж

8. Магистраар суралцах оюутан их, дээд сургуулийн 2 докторын тодорхойлолт

Бүрдүүлсэн материалуудыг admission@educhina.mn цахим хаяг болон оффис дээр хүлээн авч байна. Хэрвээ та тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсэж байвал вэбсайтны мэдээ, мэдээлэл цэсний тэтгэлэгт хөтөлбөр гэсэн гарчигнаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.

7. Холбоо барих: http://www.educhina.mn/contact/

Сургуулийн зураг: Та доорх холбоотой зургууд гэсэн хэсэгрүү орж харна уу!

Холбоотой зургууд
©2008-2018 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. АСУ Дисковери ХХК